Mesec odličnosti pri Podpori uporabnikov

Oktobra in novembra v sklopu PRO.akademije pripravljamo serijo tečajev vodilne svetovne organizacije za podporo uporabnikov, HelpDesk Institute Inc. po promocijskih cenah.

HDI velja za eno najboljših praks za zagotavljanje storitev podpore uporabnikov na svetu. Dobre prakse temeljijo na lastnih HDI standardih, ki temeljijo na priporočilih sorodnih okvirov (npr. ITIL), standardov (npr. ISO 20000) in metodologij (npr. KCS: Knowledge Centered Support).

Bistvena razlika med HDI in ostalimi dobrimi praksami je, da osrednjo vlogo pri HDI predstavljajo vloge, ki jih posamezniki izvajajo v podporni organizaciji. V tem kontekstu so posamezna HDI izobraževanja prilagojena na način, ki glede na vlogo zaposlenega, način zagotavljanja podpore in vrsto organizacije udeležencem ponuja vpogled v najbolj primerna znanja, veščine in dobre prakse za njihovo učinkovito delo. Na vseh ravneh izobraževanj je močan poudarek na ključnih elementih doseganja in zagotavljanja kvalitete, zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih tako v internem (npr. delo v skupini, motiviranost, jasni in uresničljivi cilji, upravljanja stresa in konfliktnih situacij,…), kot tudi eksternem smislu (npr. delo s strankami, komunikacijske veščine, orodja in metode zagotavljanja konsistentnosti, aktivno poslušanje,…).

V sklopu meseca odličnosti vam v mesecu oktobru ponujamo naslednja izobraževanja po posebnih promocijskih cenah:

*      HDI® Customer Service Representative

*      HDI® Support Center Analyst

*      HDI® Desktop Support Technician

*      HDI® Support Center Manager